Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Hilde Huizing (voorzitter)
Linda Schuurman (secretaris)
Marianne van der Kaap (penningmeester)
Elise Vloo (algemeen bestuurslid)